mariajr

2014-02-20
17:18:00

Personlighetstest!

Gjorde en snabb personlighetstest via facebook!

Hur väl tycker ni den stämmer mina vänner? Kommentera gärna!
 

Din persontyp: ENFP

 

"Fokus på att undersöka alla möjligheter"

ENFP-typer är ofta kreativa, dynamiska och inspirerande personer som tycker om att hjälpa andra människor med att ta fram deras potential och resurser. Deras talang ligger i att kunna upptäcka den djupare meningen, finna sanningen och motivera andra. För dem finns det en mening och betydelse i varje handling som sker omkring dem, något som andra kan tycka vara besynnerligt och oförståeligt.

För ENFP-typer är det därför viktigt att organisationen eller företaget är obyråkratiskt så att det finns möjlighet till snabb handling. Ofta hittar man ENFP-personer i jobb där de kan använda sin talang till att undersöka alla möjligheter och motivera andra. Därför hittar man dem ofta i befattningar där de kan arbeta med människor och vara med att främja deras personliga utveckling och tillväxt, så att dessa människor hittar sina resurser och potential. Oftast hittas de inom:

  • undervisning
  • försäljning 
  • psykologi 
  • journalistik 
  • skribentverksamhet
  • socialforskning
  • konst
  • underhållningsbranschen
  • musik
  • PR 

Följande kända personer har persontypen ENFP: Carl Rogers, Molly Brown, Bill Moyers